Online reputatiemonitor

De online reputatiemonitor hebben wij ontwikkeld om het reputatietraject op een snelle en effectieve manier te laten verlopen. De monitor speelt een cruciale rol in S.I.L.K. Technology® (Search, Identify, Lowering the ranking en Keeping it there). Nadat wij de zoekopdracht in de reputatiemonitor hebben gezet, worden de zoekresultaten beoordeeld en de verschuivingen geregistreerd. Op basis hiervan bepalen we de vervolgstappen van het reputatietraject. Hierbij gaat het voornamelijk om het optimaliseren van de positieve zoekresultaten en het bestrijden van de negatieve zoekresultaten.

Onafhankelijke zoekresultaten

Uw eigen zoekgedrag of het feit dat u bent ingelogd kan de weergave van uw zoekresultaten beïnvloeden. Dit betekent dat de weergave kan afwijken van wat andere mensen zien, die bijvoorbeeld voor het eerst op uw naam of bedrijfsnaam googelen. De online reputatiemonitor geeft een weergave van de onafhankelijke zoekresultaten en meet of u vrij bent van reputatieschade. Zo heeft u altijd een objectief en realistisch beeld van uw online reputatie.

Verschuivingen

In de online reputatiemonitor worden de verschuivingen van de zoekresultaten dagelijks gemeten. Onze reputatiemanagers houden uw zoekresultaten dan ook 24/7 in de gaten. Hierdoor signaleren wij iedere verschuiving. In het online reputatietraject zijn deze verschuivingen van cruciaal belang. Op basis hiervan zijn de uitkomsten van de resultaten immers meetbaar. En daarop baseren we de vervolgstappen in uw reputatietraject.

Dreiging

Ongewenste zoekresultaten komen over het algemeen niet direct op pagina één van de zoekmachine binnen. Vaak stijgen ze naar de eerste pagina. Met de online reputatiemonitor kunnen we deze ongewenste zoekresultaten tijdig signaleren en bestrijden. Zo beschermen we uw goede naam preventief.