Wat is online reputatiemanagement?

Mensen die u niet of minder goed kennen, vormen door hetgeen ze over u lezen, horen en zien een beeld van u. Dit beeld dat de buitenwereld van u heeft is uw reputatie. Idealiter is deze positief. Het is belangrijk dat u dit zelf in de hand hebt en vooral ook houdt. Niet alleen in het echte leven, maar zeker ook online.

Online reputatiemanagement

Met de intrede van het digitale tijdperk is er veel veranderd. Google maakt de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven, zowel privé als zakelijk, online toegankelijk voor iedereen. En u wordt vaker gegoogeld dan u wellicht denkt. Of het nu een toekomstige werkgever, nieuwe klant of zakelijke relatie is, het eerste wat iemand doet als hij van uw diensten gebruik wil maken, is uw (bedrijfs)naam Googlen en alle mogelijke informatie zoeken. Op die manier kan uw toekomstige relatie zich vooraf een beeld vormen van uw expertise en/of betrouwbaarheid.

En ook op basis van uw persoonlijke website, LinkedIn-profiel en eventuele berichten op sociale media vormen (zakelijke) relaties een beeld van u. De kwaliteit van uw werk, uw eigenschappen, de betrokkenheid bij ontwikkelingen in uw branche en vele andere facetten worden uitgelicht.

Daarnaast kunnen er op internet – zonder dat u hier weet van heeft – allerlei berichten circuleren die derden over u hebben geschreven.

Misschien positief, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbeveling, maar wellicht ook negatief. Denk aan kritiek die wordt geuit via een forum of in een review.

Online reputatiemanagement bestrijkt een breed gebied. Het is van groot belang uw online reputatie in de gaten te houden. U kunt dit ook laten doen door een gespecialiseerd bureau. Online reputatiemanagement is op te delen in verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen is Search Engine Reputation Management (SERM). Bij dit specifieke onderdeel worden alle zoekresultaten in Google gemonitord. Wanneer er negatieve zoekresultaten over u of uw bedrijf verschijnen, dan worden deze aangepakt en bestreden.

Anders dan u bij zo’n belangrijke kwestie zou verwachten, gelden er voor het publiceren van berichten niet of nauwelijks regels. Iedereen kan alle soorten berichten anoniem publiceren. Positief en negatief; er bestaat geen hoor of wederhoor op internet. Er zijn niet of nauwelijks filters ingebouwd en derden kunnen over u of uw bedrijf schrijven wat ze willen.

Helaas, de reputatieschade is reeds geleden…

Wanneer u reputatieschade heeft opgelopen en uw goede naam is aangetast, dan is het zaak dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zo voorkomt u dat u klanten en dus inkomsten misloopt. Een specialistisch bureau, zoals White Canvas, onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om negatieve zoekresultaten te bestrijden. Er zijn zowel juridische- als technische mogelijkheden. Met een juridische werkwijze wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de negatieve zoekresultaten uit Google te verwijderen. Met een technische werkwijze wordt ervoor gezorgd dat negatieve berichten op natuurlijke wijze naar de achtergrond worden verdrongen en dat (nieuwe) relevante informatie over u of uw bedrijf hoog in Google komt. Zo kunt u binnen de kortste keren weer met een schone lei beginnen.

…maar u kunt uw online reputatie gelukkig ook preventief beschermen

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een preventieve aanpak waarbij uw online reputatie op voorhand wordt beschermd. Een proactieve methode zorgt ervoor dat uw positieve zoekresultaten beschermd worden én blijven. Door middel van het creëren en stimuleren van positieve zoekresultaten, wordt uw online reputatie gewaarborgd.

Online reputatiemanagement

Waarom is online reputatiemanagement belangrijk?

Online reputatieschade is snel geleden. Wanneer het eenmaal geleden is, is een grote kans dat u keer op keer verantwoording zult moeten afleggen. Verantwoording die uw naasten misschien ook zullen moeten afleggen.

Wanneer u eigenaar bent van een onderneming, dan zijn de gevolgen evenmin te overzien. Er is grote kans dat er een terugloop in het aantal klanten te zien is en dat het aantal verkopen ernstig zal verminderen. Dit brengt onontkoombaar een stagnatie in de groei van uw bedrijf teweeg. En hiermee is de keten van oorzaak en gevolg nog niet op zijn eind. Uw werknemers zullen hier ook lucht van krijgen. Wat resulteert tot onrust op de werkvloer. Het kan er uiteindelijk voor zorgen dat u niet alleen aan de buitenwereld, maar ook intern verantwoording zult moeten afleggen.

Voordelen van het beschermen van uw online reputatie door White Canvas

Door de online reputatie van uzelf of uw bedrijf te laten beschermen, zorgt u er allereerst voor dat u grip op de zaak houdt. Een team van specialisten monitort 24/7 de zoekresultaten die bij uw (bedrijfs)naam verschijnen. Op deze manier weet u precies welke informatie er online over u te vinden is, zonder dat u het zelf in de gaten hoeft te houden. Daarnaast kan er gelijk ingegrepen worden wanneer dit nodig en bouwt u zo veiligheid in. Maar het voornaamste is natuurlijk dat de mensen die online naar u op zoek gaan, een positief beeld van u krijgen.

Voor wie is online reputatiemanagement bedoeld?

Zowel particulieren als organisaties kunnen baat hebben bij online reputatiemanagement. Het is onmisbaar voor elke privépersoon en elk bedrijf, zowel in de commerciële als publieke sector, van mkb tot en met multinationals. Reputatiemanagement is immers een strategie waarmee u op een praktische wijze aan een positieve, realistische online reputatie werkt die overeenkomt met wie u bent, wat u doet en waar u voor staat.

Een online reputatie zelf managen of uitbesteden?

U kunt ervoor kiezen om uw online reputatie zelf te managen of om dit uit te besteden. Uiteraard is uw keuze sterk afhankelijk van uw situatie. Een voordeel van eigenhandig uw online reputatie in de gaten houden is dat u de kosten hiervan beperkt houdt. Echter is het managen van uw online reputatie een zeer tijdrovend proces. Er zijn nog andere facetten waarover het verstandig is om na te denken voordat u zelf aan de slag gaat. In tegenstelling tot professionele bureaus beschikt u hoogstwaarschijnlijk niet over de nodige software en geavanceerde methodieken.

De voordelen van uitbesteden zijn dan ook navenant. Wanneer u een gespecialiseerd online reputatiemanagementbureau als White Canvas in de arm neemt, kunt u bouwen op de ervaring en kennis die daar in vele jaren is opgedaan. Bovendien beschikt een dergelijk bureau over alle middelen die nodig zijn om uw reputatie op de juiste en best mogelijke manier te managen. Aan het inschakelen van een professional zijn, zoals in elke business het geval is, kosten verbonden.

Reputatieschade

Hoe wordt online reputatiemanagement toegepast?

De kern van online reputatiemanagement is dat alle positieve zoekresultaten worden geoptimaliseerd en negatieve zoekresultaten worden bestreden. White Canvas beschikt over in-house gebouwde software waarmee uw persoons- of bedrijfsnaam wordt gemonitord. De reputatiemonitor beoordeelt de zoekresultaten en registreert bovendien alle verschuivingen. Dit wordt 24/7 gemeten, waardoor nieuwe negatieve berichtgeving direct wordt opgemerkt. Op deze manier kan er een effectief actieplan worden opgesteld om uw online reputatie te managen.

De reputatiemonitor werkt op basis van de S.I.L.K. Technology® methode. Software-engineers ontwikkelden deze unieke technologie speciaal voor personen en bedrijven die reputatieschade ondervinden door ongewenste zoekresultaten. S.I.L.K. Technology® zorgt ervoor dat reputatiemanagementtrajecten op een correcte en effectieve manier worden uitgevoerd.

De technologie doorloopt vier fases: Search, Identify, Lowering the ranking, Keeping it there.