Uw naam verwijderen van Google?

Maakt u een nieuwe stap in uw carrière door te solliciteren? Dan is Google het middel voor bedrijven om uw naam op te zoeken en zoveel mogelijk informatie te achterhalen. Als er onverhoopt negatieve informatie over u te vinden is, kan dit nadelige gevolgen voor u hebben. Zuiver uw naam en schakel onze hulp in door uw naam te ontgoogelen en van het internet te verwijderen. Ontdek op deze pagina wat wij doen om uw naam te herstellen.

Google zoekresultaten verwijderen
Reputatieschade

Online negatieve zoekresultaten

Googelt u uw naam en komt er informatie aan het licht die uw reputatie kan schaden? Omdat het internet voor iedereen toegankelijk is en behalve u ook anderen die informatie kunnen krijgen, is het erg vervelend dat u hiermee te maken krijgt. Zeker als uw naam onterecht bezoedeld wordt of als u niet langer door het verleden achtervolgd wilt worden. U heeft geen invloed op wat er over u op het internet wordt geplaatst, wat het nog frustrerender maakt als u negatieve informatie over uw naam tegenkomt.

Gevolgen van online reputatieschade

Wordt uw naam online gelinkt aan negatieve informatie, dan heeft dit nare gevolgen voor u. Op zakelijk vlak kan uw carrière in het geding komen. Concurrenten krijgen informatie tot zich die mogelijk onwaar is, maar waardoor wel uw naam een negatieve reputatie krijgt. Wilt u solliciteren en nieuwe stappen vooruit maken, dan kunt u daarin tegengehouden worden omdat uw naam op een negatieve manier op het internet rondgaat. Het internet gaat een eigen leven leiden en u heeft niet in de hand wat er met uw naam gebeurt. Dat maakt de hele situatie nog vervelender. Niet alleen op zakelijk gebied, ook emotioneel kunt u veel last hebben van de gevolgen die schade van uw online reputatie met zich meebrengt.

Reputation Protection

Uw reputatie herstellen door uw naam op Google te verwijderen

Gelukkig is er een oplossing waarmee we uw reputatie op het internet kunnen herstellen. Waar u nu uw naam zoekt en met negatieve connotaties wordt geconfronteerd, zorgen wij ervoor dat die verdwijnen en dat uw reputatie gezuiverd wordt. Door uw naam online te verwijderen en te zorgen dat die niet langer via Google te vinden is, helpen we u om met een schone lei te beginnen. Voortaan zullen mensen met een zakelijke connectie of met een persoonlijke band u alleen nog met een positieve naam op het internet vinden.

Onze hoogwaardige technieken

Om uw naam te ontgoogelen en te zuiveren, gebruiken we geavanceerde S.I.L.K. softwares en technieken. Daarmee kunnen we uw beschadigde (bedrijfs)naam van het internet verwijderen en ervoor zorgen dat mensen niet langer negatieve informatie over u vinden:

  1. Search
  2. Identify
  3. Lowering the ranking
  4. Keeping it there

Daarnaast hebben we de tools waarmee we uw naam verbinden met content die positieve signalen uit. Denk aan projecten waarmee u successen behaalt en reacties van klanten of contacten die uw naam eer aan doen. Bovendien kunnen we met onze online reputatiebescherming uw naam beschermen tegen eventueel nieuwe online aanvallen. Zo is en blijft uw naam gezuiverd.

De hulp van White Canvas inschakelen

Wilt u niet langer uw naam op het internet tegenkomen terwijl die wordt verbonden aan negatieve informatie? Daar waar u niet de mogelijkheden heeft uw naam van Google te verwijderen, hebben wij de kennis en ervaring om dat voor u te doen. U kunt een online reputatieanalyse laten uitvoeren, zodat we met de verzamelde informatie vervolgstappen kunnen nemen om uw naam te ontgoogelen. Meer weten? Vraag nu de gratis analyse aan of neem contact met ons op om u vrijblijvend te adviseren.